Cudovan Fiscaal

Diensten

Deskundig advies op het gebied van alle verschillende soorten belastingen
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting, erf- en schenkbelasting, alle verschillende toeslagen en meer. Over alle verschillende soorten belastingen en toeslagen krijgt u een deskundig antwoord op al uw vragen.

Advies en begeleiding bij problemen met de Belastingdienst
Is er een boekenonderzoek door de Belastingdienst bij u aangekondigd? Of heeft het boekenonderzoek reeds plaatsgevonden en dreigen er navorderingsaanslagen? Met deskundige fiscale begeleiding kan de schade veelal beperkt worden. Daarvoor bent u bij Cudovan Fiscaal aan het juiste adres.
Het kan ook voorkomen dat de Belastingdienst een aanslag oplegt waar u het niet mee eens bent. Cudovan Fiscaal onderzoekt de mogelijkheden voor een bezwaarschrift en dient deze ook in bij de Belastingdienst. Ingeval u in het gelijk wordt gesteld en de fout bij de Belastingdienst kan worden neergelegd, kan een vergoeding voor de kosten van bezwaar worden aangevraagd. Daarmee kan het probleem veelal zonder uw kosten of moeite worden opgelost. (Zie ook hieronder onder "Indiening van bezwaarschriften")

Verzorgen  belastingaangiften
Via de site van de Belastingdienst kan Cudovan Fiscaal als intermediair voor cliënten aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting indienen. De tarieven daarvoor zijn als volgt:

  • Aangifte inkomstenbelasting (niet ondernemer)                                                  € 100
  • Aangifte inkomstenbelasting (niet ondernemer) met fiscaal partner                   € 150
  • Aangifte inkomstenbelasting (ondernemer)                                                         € 200
  • Aangifte inkomstenbelasting (ondernemer) met fiscaal partner                          € 250
  • Aangifte vennootschapsbelasting                                                                         € 250
  • Aangifte vennootschapsbelasting incl. opmaken jaarrekening en verzorgen stukken Kamer van Koophandel       € 500
  • Aangifte omzetbelasting                                                                                       €  50

(Alle prijzen zijn exclusief BTW)

Voor andere soorten aangiften zoals aangiften erfbelasting, schenkbelasting en aangifte bij migratie heeft Cudovan Fiscaal geen vaste tarieven. De complexiteit van deze aangiften kan namelijk sterk verschillen. De prijzen voor deze aangiften worden per aangifte van te voren bepaald en medegedeeld.


Advies en begeleiding bij het indienen van alle soorten aangiften, alsmede aanvragen van toeslagen

Als u ondernemer bent of gewoon liever zelf uw aangifte in wil vullen, maar daarbij hulp nodig heeft, dan kan Cudovan Fiscaal hulp bieden. Dit kan eventueel ook bij u thuis of op uw kantoor. Veelal kan u daarna het bij de volgende aangiften alleen af. Op die manier kunnen de kosten voor het inschakelen van een belastingadvieskantoor voor het indienen van aangiften beperkt worden.

Indienen van bezwaarschriften (soms kosteloos)
Cudovan Fiscaal kan voor u of uw BV bezwaarschriften indienen tegen alle denkbare aanslagen die u door de Belastingdienst of Belastingdienst Toeslagen worden opgelegd. In het geval de Belastingdienst een fout maakt in de aanslag, deze fout niet aan u is te wijten en het bezwaar wordt ingediend door een derde professionele partij zoals Cudovan Fiscaal, dan kan bij het indienen van het bezwaar tegelijkertijd om een kostenvergoeding worden verzocht. Deze kostenvergoeding is veelal afdoende om de rekening van Cudovan Fiscaal te dekken. Op die manier kost het u dus geen tijd en geld.

Advies en begeleiding bij oprichten BV en herstructurering
Wilt u weten of het verstandig is om uw onderneming in te brengen in een BV? Of wilt u uw reeds bestaande BV's herstructureren voor een zo fiscaal gunstig mogelijk resultaat? Cudovan Fiscaal adviseert u over de mogelijkheden en draagt zorg voor de fiscale begeleiding.

Advies en begeleiding bij uw persoonlijke of professionele administratie
Als u zelf uw administratie wilt doen, maar op vragen of problemen stuit, dan kunt u ook bij Cudovan Fiscaal terecht. Cudovan Fiscaal helpt u de administratie op te zetten en kan antwoord geven op boekhoudkundige en overige vragen.